4 powody, dlaczego przywracanie natury jest najważniejszym przedsięwzięciem naszych czasów

0
513
Co roku ginie 4,7 miliona hektarów lasów. Zdjęcie: pixabay.com

Degradacja ekosystemów to zjawisko globalne. Oczekuje się, że do 2050 r. 95% powierzchni Ziemi ulegnie degradacji. Aż 24 miliardy ton gleby zostało już zniszczonych przez niezrównoważone praktyki rolnicze. Ta degradacja gleby jest główną przyczyną utraty funkcji ekosystemu, taką jak obieg składników odżywczych i regulacja klimatu. Te funkcje podtrzymują życie na Ziemi.

Co roku ginie 4,7 miliona hektarów lasów.

Ekosystemy podtrzymują całe życie na Ziemi. Ochrona ich może pomóc w likwidacji ubóstwa, zwalczaniu kryzysu klimatycznego i zapobieganiu masowemu wymieraniu.

W przyszłym roku rozpocznie się Dekada ONZ w sprawie odbudowy ekosystemów, której celem jest podjęcie ogromnego zadania, jakim jest przywrócenie zdegradowanych siedlisk na całej planecie. Na tle kryzysu ekologicznego deklaracja ta jest szansą na ożywienie naszego systemu podtrzymywania życia – świata przyrody. ONZ zwróciło uwagę na kilka ważnych działań mających na celu wzmocnienie globalnego ruchu renowacji, takich jak inwestycje w odbudowę i badania, celebrowanie przywództwa, zmiana zachowań i budowanie następnego pokolenia.

Nie ma wątpliwości, że jest to ambitny plan. Ale trzeba to przełożyć na działanie. Takie obietnice mogą faktycznie przeciwdziałać działaniom, tworząc iluzję, że coś się dzieje. Często istnieje przepaść między retoryką a rzeczywistością. Rzeczywiście, narody świata nie zdołały w pełni osiągnąć żadnego z 20 globalnych celów w zakresie różnorodności biologicznej określonych przez ONZ dziesięć lat temu. Ludzkość jest na rozdrożu. To, na co zdecydujemy się teraz, wpłynie na wiele przyszłych pokoleń.

Nowe badania stale pokazują, jak pilna jest sytuacja. Jedno z ostatnich badań skupiających się na konsekwencjach masowego wylesiania, na przykład, sugeruje, że mamy mniej niż 10% prawdopodobieństwa, że przeżyjemy następne 20-40 lat bez katastrofalnego załamania, jeśli pozostaniemy na naszej obecnej trajektorii.

Tutaj podsumowuję cztery kluczowe powody, dla których odnowa środowiska jest najważniejszym przedsięwzięciem naszych czasów. Jeśli mamy odwrócić kryzys ekologiczny, przed którym obecnie stoimy, i chronić bioróżnorodność dla siebie i dla przyszłych pokoleń, musimy zamienić zobowiązania w natychmiastowe działania i przywrócić nasze ekosystemy na poziomie globalnym.

1. Zdrowe gleby podtrzymują życie na Ziemi

Nasze systemy żywieniowe zależą od zdrowych gleb. Ożywienie roślin, upraw i lasów zależy od odrodzenia się zdegradowanych gleb. Zależy to od przywrócenia złożonych relacji między glebą, roślinami i mnóstwem drobnoustrojów, w tym grzybów, bakterii i wirusów.

Grzyby zapewniają podstawowe usługi ekosystemowe, ale ich również jest coraz mniej.
Jesse Dodds/UnsplashFAL

Dzięki tym mikroskopijnym formom życia zdrowe gleby dobrze się rozwijają: są one niezbędne do wzrostu roślin i ochrony przed chorobami. Degradacja gleby zagraża nie tylko wewnętrznej wartości ekosystemów, ale także naszej zdolności do produkcji zdrowej i zrównoważonej żywności. Ochrona i ożywienie naszych gleb i ich mikrobiologicznych przyjaciół ma kluczowe znaczenie nie tylko dla ludzi, ale także dla różnorodnych, lecz ginących gatunków roślin i zwierząt, które są od nich zależne.

2. Nasz związek z naturą zawodzi

Degradacja ekosystemu przyczynia się do naszych słabych relacji z naturą: akceptowany przez ludzi pogląd na warunki ekologiczne jest stale obniżany, co jest zjawiskiem znanym jako syndrom przesunięcia punktu odniesienia.

Dlatego ważne jest przywrócenie naszego emocjonalnego połączenia z naturą. Ludzie, którzy czują się bardziej związani z naturą, częściej angażują się w działania, takie jak ochrona przyrody, recykling i wspieranie organizacji ekologicznych. Są one niezbędne do odwrócenia kryzysów ekologicznych i klimatycznych, przed którymi stoimy. Co ważne, więź z naturą może z czasem wzrastać poprzez częste zaangażowanie w przyrodę.

Mogą to zrobić proste czynności, takie jak docenianie dobrych rzeczy, które każdego dnia widzisz w naturze, czy to śpiew o świcie jakiegoś ptaka, czy zobaczenie żywych kolorów polnych kwiatów.

johannesfloe.com – Art to remember

3. Rdzenne kultury i wiedza są tracone

Kultura tubylcza jest ściśle związana z ziemią. Dlatego erozja ekosystemów może skutkować erozją kultury – w tym wiedzy i języka. Ta wiedza jest często hiper lokalizowana i ewoluowała przez tysiące lat. Ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia wielu ekosystemów i źródeł utrzymania społeczności na całym świecie.

Członkowie grupy etnicznej Kayapos blokują drogę B3-163 w proteście, sierpień 2020 r. Ernesto Carrico/EPA-EFE

Odnowa ekologiczna może pomóc w zachowaniu bogatej różnorodności kultur ludzkich na naszej planecie, wspierając wzajemnie korzystne relacje między ludźmi a środowiskiem. Ochrona praw i źródeł utrzymania ludów tubylczych oraz wspieranie miejscowego kierownictwa badawczego ma do odegrania ważną rolę w tym procesie. Obejmuje to obalenie poglądu, że tradycyjna wiedza ekologiczna jest po prostu źródłem danych, które można wyodrębnić.

Najlepiej byłoby, gdyby odbudowa ekologiczna była postrzegana jako wzajemna: relacja korzystna dla obu stron. Wzajemność jest podstawą relacji w wielu rdzennych kulturach i będzie miała fundamentalne znaczenie dla długoterminowej, pomyślnej odbudowy.

4. Zdrowie ludzi zależy od zdrowia ekosystemów

Przywrócenie ekosystemów jest nierozerwalnie związane z przywróceniem zdrowia ludzkiego. Pandemia COVID-19, która do tej pory spowodowała ponad milion zgonów na całym świecie, jest przejmującym przypomnieniem, w jaki sposób degradacja ekosystemu może przyczynić się do powstawania i rozprzestrzeniania się nowych patogenów. Aby zwalczyć te pojawiające się globalne warunki i chronić życie przyszłych pokoleń, musimy chronić i przywracać nasze siedliska i różnorodność biologiczną.

Ponadto utrata różnorodności biologicznej może powodować choroby. Przywrócenie mikro biomów środowiskowych (zróżnicowanych sieci drobnoustrojów w danym środowisku) poprzez odnowienie roślin może mieć istotny wpływ na nasz układ odpornościowy. Badania dotyczą związku między środowiskiem, mikro biomem i zdrowiem człowieka. Poprzez projektowanie i renowację krajobrazu możemy pomóc przywrócić relacje mikrobiologiczne, a co za tym idzie, nasze zdrowie i dobre samopoczucie.

Czytaj: Kontakt z przyrodą pomoże nam przezwyciężyć psychologiczne skutki COVID-19

Jeleń próbuje uciec z pożaru w Brazylii, wrzesień 2020 r. Rogerio Florentino/EPA-EFE

Robin Wall Kimmerer, profesor biologii środowiska i leśnictwa, wymownie wyartykułował w swojej książce Braiding Sweetgrass: „Kiedy pracujemy nad uzdrowieniem ziemi, ziemia nas uzdrawia”.

Uczyńmy następną dekadę ruchem ekologicznej transformacji, którego nasza planeta tak rozpaczliwie potrzebuje.

Czytaj: Park we Wrocławiu dostanie drugie życie! Będą fontanny, ścieżki i latarnie