7-elementowa skala mądrości: szybki sposób na sprawdzenie, czy jesteś mądry

0
488
Zdjęcie: Pixabay

Czy siedem pytań może określić, jak mądry jesteś?

Siedmiopunktowy Indeks Mądrości Jeste-Thomas ma wysoką trafność w mierzeniu mądrości i potencjału poprawy ogólnego samopoczucia.

Skrócona siedmiopunktowa skala mądrości (SD-WISE-7) potrafi wskazać, czy jesteśmy mądrzy.

  • Mądrość to modyfikowalna cecha osobowości z siedmioma komponentami, które można zmierzyć za pomocą „Skali Mądrości San Diego” Jeste i Thomasa.
  • Początkowa skala mądrości nie obejmowała duchowości, ale Jeste i Thomas niedawno dodali „przekonania duchowe” jako jedną z siedmiu podskal.
  • Oryginalna Skala Mądrości Jeste-Thomas składała się z 28 pozycji. Teraz skrócili to do siedmioelementowej listy zwanej SD-WISE-7.

Mądrość to złożona cecha osobowości, składająca się z wielu elementów. Dilip Jeste z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego i Michael Thomas z Uniwersytetu Stanowego Kolorado twierdzą, że mądrość jest potencjalnie modyfikowalną cechą z siedmioma podstawowymi komponentami: akceptacją różnych perspektyw, zdecydowaniem, regulacją emocji, zachowaniami prospołecznymi, autorefleksją, poradami społecznymi, i (w mniejszym stopniu) duchowością.

Pixabay

Czy duchowość jest niezawodnym wyznacznikiem mądrości?

Kiedy ten duet po raz pierwszy stworzył Skalę Mądrości kilka lat temu (2017), Indeks mądrości Jeste-Thomas (JTWI) nie obejmował duchowości. Jednakże, ponieważ istnieją sprawdzone w czasie powody, by sądzić, że duchowość jest składnikiem mądrości, w zeszłym roku dodali podskalę do pomiaru duchowości, aby stworzyć 28-punktowy wskaźnik mądrości zwany SD-WISE- 28.

W swojej podskali duchowości autorzy stosują markery świeckie, które nie są zakorzenione w religii, aby zindeksować różne stopnie duchowości. Na przykład SD-WISE-28 mierzy takie rzeczy, jak poczucie, że wszyscy jesteśmy połączeni na wyższym poziomie, wiara w istnienie duszy po śmierci lub czerpanie siły z wierzeń duchowych.

Czytaj: 4 etapy wychowywania dzieci według tybetańskiej mądrości

Pixabay

Historycznie toczyła się gorąca debata na temat tego, czy duchowość jest wyznacznikiem mądrości. Pomimo sprzecznych opinii, Jeste i Williams ostatecznie zdecydowali się uwzględnić duchowość jako podskalę w swoim indeksie mądrości.

Jak wyjaśnia Jeste w komunikacie prasowym z października 2020 r.: „Nasze odkrycia pokazują, że duchowość jest znacząco związana z lepszym zdrowiem psychicznym i samopoczuciem oraz może zwiększyć ogólną mądrość jednostki”.

Wszystkie elementy zawarte w naszym pomiarze opartym na samoopisach korelowały z ogólnym wynikiem mądrości, ale w różnym stopniu” – dodał Thomas. „Ogólny wynik mądrości miał znacznie silniejszy związek z zachowaniami prospołecznymi niż z duchowością. Mimo to duchowość była znaczącym wskaźnikiem mądrości”.

28-punktowa Skala Mądrości skłania respondentów do oceny, czy zdecydowanie się zgadzają, czy zdecydowanie się nie zgadzają – lub czy są gdzieś pośrodku – w podpowiedzi na cztery pytania w ramach każdej z siedmiu podskal.

Na przykład w podskali „Akceptacja rozbieżnych perspektyw” cztery podpowiedzi to: (1) „Lubię uczyć się o innych kulturach”, (2) „Nie przeszkadza mi to, że inni mają moralność i wartości inne niż moje”, (3) „Na ogół uczę się czegoś od każdej osoby, którą spotykam” oraz (4) „Lubię być narażony na różne punkty widzenia”.

Koniecznie zajrzyj na f7.pl

Indeksowanie mądrości można sprowadzić do siedmiu pytań

Pixabay

Ponieważ krótkie skale ocen są szybsze i niezbędne w przypadku dużych badań populacyjnych, naukowcy stworzyli niedawno skróconą Skalę Mądrości, zwaną SD-WISE-7, która redukuje oryginalne 28 podpowiedzi do siedmiu. Ta skrócona wersja została przedstawiona w niedawnym artykule (Thomas i in., 2021) opublikowanym 3 grudnia w recenzowanym czasopiśmie International Psychogeriatrics.

„Miary mądrości są coraz częściej wykorzystywane do badania czynników, które wpływają na zdrowie psychiczne i optymalne starzenie się. Chcieliśmy sprawdzić, czy lista tylko siedmiu pozycji może dostarczyć cennych informacji do testowania mądrości” – wyjaśnił starszy autor Jeste w komunikacie prasowym z grudnia 2021 r.

Dla tej skróconej Skali Mądrości Jeste i Thomas wraz ze swoimi współautorami i kolegami wybrali jedno kluczowe pytanie (z czterech podpowiedzi) z każdej z siedmiu podskal mądrości.

Podpowiedzi Siedmioelementowej Skali Mądrości (podskala w nawiasie):

  1. „Mam tendencję do odkładania ważnych decyzji tak długo, jak tylko mogę”. (Zdecydowanie)
  2. „Unikam autorefleksji”. (Autorefleksja)
  3. „Unikam sytuacji, w których wiem, że moja pomoc będzie potrzebna”. (Zachowania prospołeczne)
  4. „Często nie wiem, co powiedzieć ludziom, gdy przychodzą do mnie po radę”. (Doradztwo społeczne)
  5. „Pozostaję spokojny pod presją”. (Regulacja Emocjonalna)
  6. „Lubię być narażony na różne punkty widzenia”. (Akceptacja rozbieżnych perspektyw)
  7. „Moja duchowa wiara daje mi wewnętrzną siłę”. (Duchowość)

Aby ocenić, czy ta skrócona wersja SD-WISE-28 działa, naukowcy przeprowadzili ankietę wśród 2093 uczestników w wieku od 20 do 82 lat (średni wiek 46 lat) za pośrednictwem internetowej platformy Amazon Mechanical Turk.

Analiza statystyczna danych wykazała, że skrócona wersja SD-WISE-7 jest „porównywalnym i niezawodnym” sposobem oceny mądrości i skutecznie „równoważy niezawodność i zwięzłość w zastosowaniach badawczych”.

Czytaj: Kraków już nie jest liderem smogu w Polsce. Jakie miasto ma gorsze powietrze?

Pixabay

„Krótszy nie znaczy mniej ważny” – powiedział Jeste. „Wybraliśmy odpowiedni rodzaj pytań, aby uzyskać ważne informacje, które nie tylko przyczyniają się do postępu nauki, ale także wspierają nasze wcześniejsze dane, że mądrość koreluje ze zdrowiem i długowiecznością”.

„Statystyki pozycji sugerowały, że wszystkie siedem pozycji było silnymi wskaźnikami mądrości, chociaż skojarzenie to było najsłabsze dla duchowości” – piszą autorzy w streszczeniu artykułu. „Analizy wykazały, że 28-punktowy i 7-punktowy SD-WISE są bardzo silnie skorelowane (r = 0,92) i dają prawie identyczny wzór korelacji ze zmiennymi demograficznymi i trafnościami”.

Istnieją oparte na dowodach interwencje mające na celu zwiększenie poziomu określonych elementów mądrości, które pomogłyby zmniejszyć samotność i promować ogólny dobrostan” – podsumował Jeste. „Potrzebujemy mądrości, aby przetrwać i prosperować w życiu. Teraz mamy listę pytań, na które odpowiedź zajmuje mniej niż kilka minut i które można zastosować w praktyce klinicznej, aby spróbować pomóc ludziom”.

Ponadto stwierdzono, że SD-WISE-7 silnie i dodatnio koreluje z odpornością, szczęściem i dobrostanem psychicznym oraz silnie i ujemnie koreluje z samotnością, depresją i lękiem.

„Istnieją oparte na dowodach interwencje mające na celu zwiększenie poziomu określonych elementów mądrości, które pomogłyby zmniejszyć samotność i promować ogólne samopoczucie” – powiedział Jeste.

„Podobnie jak szczepionka COVID-19 chroni nas przed nowym koronawirusem, mądrość może pomóc w ochronie nas przed samotnością. W ten sposób możemy potencjalnie pomóc zakończyć behawioralną pandemię samotności, samobójstw i nadużywania opioidów, która trwa od 20 lat”.

Kolejne kroki obejmują badania genetyczne, biologiczne, psychospołeczne i kulturowe dużej liczby różnorodnych populacji w celu oceny mądrości, a także różnych czynników związanych ze zdrowiem psychicznym, fizycznym i poznawczym ludzi przez całe życie.

„Potrzebujemy mądrości, aby przetrwać i rozwijać się w życiu. Teraz mamy listę pytań, na które odpowiedź zajmuje mniej niż kilka minut, a które można zastosować w praktyce klinicznej, aby spróbować pomóc ludziom” – powiedział Jeste.