Spadek ubóstwa dzieci — spadek o 59% w ciągu 26 lat

0
966
Spada zasięg ubóstwa wśród dzieci. Zdjęcie: pl.freepik.com

Ostatnie ćwierćwiecze było świadkiem bezprecedensowego spadku wskaźników ubóstwa dzieci w Stanach Zjednoczonych.

Obecnie mniej więcej 1 na 10 dzieci żyje w rodzinach, których zasoby ekonomiczne są poniżej granicy ubóstwa, co oznacza spadek o 59% w ciągu ostatnich 26 lat.

W 1993 roku, początkowym roku tego spadku, liczba ta wynosiła więcej niż jedno na czworo dzieci, a skala tego spadku ubóstwa dzieci nie ma sobie równych w historii pomiaru ubóstwa w Stanach Zjednoczonych.

Koniecznie zajrzyj na f7.pl

Co doprowadziło do tego niezwykłego spadku ubóstwa dzieci? Szczegółowo bada to raport grupy badawczej Child Trends.

Niższa stopa bezrobocia i wyższy udział samotnych matek w sile roboczej mogą wyjaśniać niektóre z tych wyników, ale czynniki ekonomiczne nie są w stanie wyjaśnić wszystkiego.

Istotną rolę odegrały również konfiguracje rodzinne, w tym spadek liczby dzieci w rodzinach imigranckich, niższy odsetek ciąż wśród nastolatek oraz wzrost liczby dzieci mieszkających w rodzinach z dwójką rodziców.

Czytaj: „Szafa Dobra” znów pomaga w Krakowie

Jednak najwyższe wzrosty były spowodowane dwoma programami siatek bezpieczeństwa socjalnego, ulgą podatkową od dochodu i programem dodatkowej pomocy żywieniowej.

Raport podsumowuje, że w latach 1993-2019 wskaźniki ubóstwa spadały w podobnym tempie dla prawie każdej podgrupy badanych dzieci.

Obejmowało to dzieci z rodzin imigranckich oraz dzieci z rodzin nieimigranckich; dla dzieci z Azji/Hawajów/Wyspiarzy Pacyfiku, dzieci czarnych, dzieci latynoskich i dzieci białych; oraz dla dzieci mieszkających w rodzinach z dwojgiem rodziców i dzieci mieszkających bez lub z jednym rodzicem.

Czytaj: Średnia długość życia na świecie

Raport Child Trends przypomina, że bez względu na to, jak ponure media głównego nurtu chcą, aby świat wyglądał, społeczeństwo każdego dnia się poprawia.