Czy krótkie przerwy w ciągu dnia pracy pomagają się skoncentrować?

0
206
Przerwy w pracy są przywilejem pracownika wynikającym bezpośrednio z kodeksu pracy. (zdjęcie: pl.freepik.com)

Nowe badanie sugeruje, że robienie krótkich przerw w ciągu dnia pracy nie pomaga skupić się ani się rozbudzić.

Badacze zbadali wpływ 10-minutowych przerw na wydajność pracy w symulowanym środowisku biurowym.

Zbadali funkcje poznawcze, motywację, nastrój i aktywność ośrodkowego układu nerwowego u 18 mężczyzn w wieku od 23 do 29 lat, wykonując badania krwi i skany mózgu.

Uczestnicy wykonywali pracę biurową, w tym dziewięć zadań poznawczych w ciągu siedmiu godzin, z 10-minutowymi przerwami co 50 minut.

Odkrycia, opublikowane w International Journal of Psychophysiology, wykazały, że regularne krótkie przerwy wywoływały wyczerpanie psychiczne.

To z kolei wpłynęło na zdolność uczestników do skupienia się i miało wpływ na funkcje poznawcze, takie jak uwaga, uczenie się i rozpoznawanie wizualne.

„Zadania wymagające dużego wysiłku umysłowego pogorszyły się w ciągu siedmiu godzin, co może wynikać z dużego zapotrzebowania mózgu na energię i jego zależności od stałych dostaw glukozy i tlenu w celu utrzymania optymalnych funkcji poznawczych”.

Czytaj: Nike wprowadza pierwszy produkt menstruacyjny, który założą piłkarki na mundialu 2023

Analiza opublikowana w International Journal of Psychophysiology wykazała, że uczestnicy mieli trudności z pełnym wyzdrowieniem nawet po czteroipółgodzinnym odpoczynku.

Komentując badania, dr Colin Rigby, wykładowca w Keele Business School, który nie brał udziału w badaniu, powiedział: „„Pomysł, że zadania można podzielić tak, aby pasowały do schematu przerw, sam w sobie staje się zadaniem związanym z pracą, potęgując w ten sposób presję w pracy.”

„Pod względem pracy i organizacji, Covid-19 był zasadniczo największym eksperymentem w zakresie nowych form aktywności zawodowej w historii ludzkości i jeśli czegoś nas nauczył, to tego, że ortodoksja formalnych wzorców pracy może nie być najbardziej efektywna lub wydajna, lub nawet najlepsza dla zdrowia ludzkiego.”

„Wielu pracowników nie robi sobie zaplanowanych przerw, je lunch przy biurku i nie wykorzystuje pełnego wymiaru urlopu.”

Czytaj: Kraków na liście prestiżowego Przewodnika Michelin

„Zmiana zadań z przerwami może prowadzić do niepokoju związanego z zadaniami. Pozostawiając zadanie, gdy nie jest ukończone, aby wypełnić obowiązek przerwy, sprawia, że nie robisz tego całym sercem, ale patrzysz na zegar i skupiasz się na czasie, a nie na zadaniu.”

„Ponadto przerwy sprawiają, że za każdym razem próbujesz przypomnieć sobie, na czym skończyłeś i musisz odzyskać procesy myślowe po powrocie z przerwy, co zmniejsza wydajność”.