Dlaczego Bóg stworzył zło? Odpowiedź w samo sedno!

0
860
Albert Einstein. Zdjęcie: Twitter

Profesor podczas wykładu zadał swoim studentom następujące pytanie:

Czy Bóg stworzył wszystko?

Jeden student odważnie odpowiedział:

— Tak, wszystko zostało stworzone przez Boga.

Ale czy Bóg stworzył absolutnie wszystko, co istnieje? Zapytał ponownie profesor.

— Tak, panie profesorze, powtórzył student.

Profesor powiedział:

— Skoro więc Bóg stworzył wszystko, co istnieje, to stworzył też zło. A jeżeli dzieła są odbiciem ich wykonawcy, to Bóg jest zły, odparł profesor.

Student oniemiał. Profesor tryumfował. Poczuł raz jeszcze, że ukazał, jak wielką mistyfikacją jest wiara chrześcijańska i wiara w Boga.

Wtedy inny uczeń podniósł rękę i powiedział:

— Czy mogę zadać Panu pytanie, profesorze?

— Oczywiście, odparł profesor.

Uczeń wstał i zapytał:

— Profesorze, czy istnieje zimno?

— A co to za pytanie? Oczywiście, że istnieje. Czy nigdy pan nie odczuwał zimna?

Inni studenci zaśmiali się z pytania młodego człowieka. Ten odpowiedział:

— W rzeczywistości, panie profesorze, nie ma zimna. Zgodnie z prawami fizyki to, co bierzemy za zimno, to właściwie brak ciepła.

— Nie mamy niczego takiego, co moglibyśmy nazwać zimnem. Może pan schłodzić substancje do temperatury minus 273,15 stopni Celsjusza (zera absolutnego), co właśnie oznacza brak ciepła – nie potrafimy osiągnąć niższej temperatury. Nie ma takiego zjawiska jak zimno, w przeciwnym razie potrafilibyśmy schładzać substancje do temperatur poniżej 273,15 stopni C. Każda substancja lub rzecz poddają się badaniu, kiedy posiadają energię lub są jej źródłem. Zero absolutne jest całkowitym brakiem ciepła. Jak pan widzi profesorze, zimno jest jedynie słowem, które służy nam do opisu braku ciepła. Nie potrafimy mierzyć zimna. Ciepło mierzymy w jednostkach energii, ponieważ ciepło jest energią. Zimno nie jest przeciwieństwem ciepła, zimno jest jego brakiem.Stworzyliśmy to słowo opisując to, co czujemy przy braku ciepła – dodał uczeń.

— Profesorze, a czy istnieje ciemność?

— Oczywiście, że tak, odpowiedział profesor. Czymże jest noc jeśli nie ciemnością?

— Znowu się pan myli, panie profesorze. Ciemność też nie istnieje. Ciemność to tak naprawdę brak światła – odpowiedział student.

— Możemy badać światło, ale nie ciemność. Możemy użyć pryzmatu Newtona, aby rozłożyć białe światło na wiele kolorów i zbadać różne długości fal każdego z nich. Nie da się jednak zmierzyć ciemności. W rzeczywistości ciemność nie istnieje. Jeśli istniałaby, potrafiłby pan uczynić ją jeszcze ciemniejszą, czyż nie? – dodał student.

Wreszcie młody człowiek zapytał profesora:

— Panie profesorze, czy jest zło?

Tym razem mniej pewnie profesor odpowiedział:

— Oczywiście. Widzimy to każdego dnia. Okrucieństwo między ludźmi, wiele przestępstw i przemocy na całym świecie. Te przykłady są niczym innym jak przejawami zła.

Na to student odpowiedział:

— Nie ma zła profesorze, a przynajmniej nie istnieje samo w sobie. Zło jest po prostu brakiem Boga.

— Jest jak ciemność i zimno – słowo stworzone przez człowieka do opisania braku Boga. Bóg nie stworzył zła. Zło jest brakiem wiary i miłości, które istnieją jak światło i ciepło. Zło jest wynikiem nieobecności Boskiej Miłości w sercu człowieka.

— Zło jest jak zimno, którego doświadczamy, gdy nie ma ciepła, lub ciemność, której oświadczamy, gdy nie ma światła.

Student nazywał się Albert Einstein

Zdjęcie główne: Twitter

Czytaj: Naukowcy udowodnili, że modlitwa ma niesamowitą moc

Czytaj: SPĘDZIŁ PONAD 3 TYSIĄCE GODZIN NA MALOWANIU STARYCH FOTOGRAFII