Dopłaty do czynszów od 1 stycznia 2019 roku. Rządowy program Mieszanie na Start

0
699
zdjęcie: pixabay.com

Wraz z Nowym Rokiem zaczął działać rządowy program Mieszkanie na Start. Dzięki niemu niektórym osobom będzie przyznawana dopłata do czynszu z budżetu państwa. Sprawdź, kto będzie mógł je otrzymać.

Od 1 stycznia 2019 roku nawet przez 15 lat niektóre osoby będą otrzymywać dopłatę do czynszu. Nie otrzymają jej tylko najbiedniejsi. Jej przyznanie będzie uzależnione także od osiąganego dochodu.

Zgodnie z ustawą dopłaty do czynszu będą przyznawane na 15 lat:

  • osobom wynajmującym mieszkania wyłącznie w nowym budownictwie i tylko po zawarciu stosownej umowy z gminą;
  • rodzinom z dziećmi oraz singlom, liczyć się będzie kryterium dochodowe;
  • jednoosobowym gospodarstwom domowym, jeżeli ich miesięczny dochód nie przekroczy 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez GUS (wg GUS w 2017 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4271,51 złotych). Na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60% wzrasta o 30 punktów procentowych. Tak więc w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90% przeciętnego wynagrodzenia, a w trzyosobowym gospodarstwie – 120%.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną. Raport WWF Living Planet 2018 – f7city.pl

Kryteria dochodowe beneficjentów będzie się weryfikować co rok. Jeśli nie spełnią oni kryteriów uczestnictwo w programie zostanie zawieszone lub wygaszone. A jeśli dochód rodziny się powiększy dopłaty nie zostaną wstrzymane. Będzie działać zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że gdy najemca przekroczy próg dochodowy, świadczenie nie zostanie mu odebrane, a pomniejszone o kwotę, w jakiej zostało przekroczone.

Jak wysoką dopłatę się otrzyma?

Wysokość dopłaty będzie zależna od liczby osób w gospodarstwie domowym, powierzchni mieszkania i lokalizacji.

Wiele będzie zależało od gmin

Warunkiem uzyskania dopłaty do czynszu będzie zawarcie umowy z gminą. Z kolei gmina wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o zawarcie umowy zabezpieczającej środki na przyszłe dopłaty do najmu mieszkań objętych realizowaną inwestycją. Ostateczna decyzję podejmie inwestor, który dokona oceny zdolności czynszowej.

W 2019 roku budżet państwa przeznaczy na dopłaty 200 mln zł. W latach 2020-2033, każdego roku kwota z poprzedzającego roku będzie powiększana o kolejne 200 mln zł. Od 2034 roku dopłaty do mieszkań będą wynosiły tyle samo, czyli 3,2 mld zł.

Źródło: PAP, tvn24bis.pl,

Nie wiesz jak ruszyć z biznesem? Dowiedz się  tutaj.

Przeczytaj także: POZNAJ 10 POSTANOWIEŃ NOWOROCZNYCH, KTÓRE NAJŁATWIEJ ZŁAMAĆ – f7dobry.com