Episkopat wprowadził nowe przepisy dotyczące zawierania ślubu kościelnego

0
519
Ślub kościelny na nowych zasadach. Zmiany obowiązują od 1 czerwca 2020 roku. Zdjęcie: pixabay.com

Episkopat wprowadził nowe zasady dotyczące ślubu kościelnego. Co się zmieniło?

Od 1 czerwca ślub w Kościele katolickim na nowych zasadach. Episkopat tłumaczy, że wszystko przez rosnącą liczbę rozwodów.

Prawie 33 pary na 100 zawartych małżeństw rozwiodły się w Polsce w 2018 r. (rozwodów było 62,8 tys. a zawartych małżeństw – 192,4 tys.). Wskaźnik rozwodów w Polsce jest jednym z niższych w Unii Europejskiej, ale od lat wzrasta. Dla porównania jeszcze w 1960 r. rozwodziło się 6 par na 100 zawartych małżeństw, w 1981 r. – 12 par.

Na stronie episkopatu czytamy: „Kościół chce pomóc narzeczonym, by sakrament był ważnie i godziwie zawarty. Poza tym, celem nowej regulacji jest dostosowanie przepisów do nowych wyzwań, z którymi narzeczeni i duszpasterze stykają się w zmieniającej się sytuacji religijnej, społecznej i cywilnoprawnej”.

Stąd zmiany wprowadzone przez episkopat. Dotyczą one zawierania ślubu kościelnego. Od 1 czerwca 2020 roku narzeczeni muszą spełnić kilka dodatkowych wymagań. Czy to sprawi, że będzie mniej ślubów, a co za tym idzie – rozwodów?

Jedną z odczuwalnych zmian dla narzeczonych będzie wprowadzenie specjalnej rozmowy z księdzem. Małżonkowie będą rozmawiali z duchownym razem, jak i osobno. Kapłan będzie wypytywać o poprzednie związki oraz życie intymne.

Ksiądz nie udzieli ślubu kościelnego, gdy okaże się, że para nie chce mieć dzieci. Ślubu kościelnego nie otrzymają również impotenci oraz osoby, które w przyszłości rozważają separację.

W dekrecie możemy przeczytać : “niezdolne do zawarcia małżeństwa są osoby, które nie mogą dokonać stosunku małżeńskiego. W wypadku wątpliwości co do istnienia przeszkody nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa. Pytania dotyczące tej przeszkody należy stawiać każdej ze stron bardzo dyskretnie, z właściwą delikatnością i szacunkiem“.

Czytaj: Ślubna sesja zdjęciowa została przerwana przez jelenia

Zmiany dotyczą również parafii, w której brany będzie ślub kościelny. Uroczystość powinna odbyć się w parafii jednego z narzeczonych, jeżeli uroczystość ma się odbyć poza terenem parafii, narzeczeni muszą mieć specjalną zgodę. Oznacza to również, jeśli narzeczeni zmienili miejsce zamieszkania, a ślub chcą mieć w rodzinnej parafii, także będą potrzebowali na to specjalnej zgody.

„Jeśli narzeczeni mają słuszne powody, by zawrzeć małżeństwo w parafii innej niż parafia ich stałego lub tymczasowego zamieszkania albo miesięcznego pobytu, winni uzyskać zezwolenie własnego proboszcza lub ordynariusza miejsca” – pisze KEP. 

Nowe przepisy stanowią: “Jeśli narzeczeni mają słuszne powody, by zawrzeć małżeństwo w parafii innej niż parafia ich stałego lub tymczasowego zamieszkania albo miesięcznego pobytu, winni uzyskać zezwolenie własnego proboszcza lub ordynariusza miejsca”.

Jeżeli jedna z parafii nie wyda zgody na ślub, może jej nie wydać również żadna inna – Dotychczas, jeśli narzeczeni nie otrzymali zgody na zawarcie małżeństwa od jednego księdza, mogli udać się do innej parafii. Od tej pory informacja o braku zgody zostanie zamieszczona w protokole, o czym będzie wiedział ksiądz w każdej innej parafii.

Czytaj: Taniec na ulicach Montrealu.