Nowa mapa infrastruktury wizualizuje potencjał europejskiego rynku wodoru

0
178
Korytarze dostaw wodoru przyspieszą dekarbonizację Europy. Zdjęcie: Twitter/ship.energy

W ubiegłym tygodniu sześć stowarzyszeń branżowych z sektora dystrybucji, przesyłania, importu i magazynowania gazu, we współpracy z grupą członkowską European Hydrogen Backbone, uruchomiło stronę internetową wizualizującą projekty wodorowe w całej Europie na interaktywnej mapie. Ogłoszenie zostało wydane przez jedno z sześciu stowarzyszeń, Gas Infrastructure Europe (GIE).

„Istniejąca infrastruktura gazowa w Europie jest ważnym czynnikiem umożliwiającym zwiększenie skali produkcji wodoru, stworzenie europejskiego rynku wodoru i osiągnięcie celów REPowerEU” – powiedział Daniel Muthmann, przewodniczący Europejskiej Inicjatywy European Hydrogen Backbone.

„Przejrzystość tej infrastruktury tworzy zaufanie w całym przyszłym łańcuchu wartości wodoru. Ta publikacja, która będzie regularnie aktualizowana, jest ważnym kamieniem milowym w tym zakresie” – dodał.

Koniecznie zajrzyj na f7.pl

Plan REPowerEU

Plan REPowerEU wprowadził działania mające na celu szybkie zmniejszenie zależności od rosyjskich paliw kopalnych i przyspieszenie ekologicznej transformacji. Aby przyspieszyć rozwój projektów wodorowych, REPowerEU wyznaczył cel 10 mln ton krajowej produkcji odnawialnego wodoru i 10 mln ton importu do 2030 roku.

Uznano, że potrzebne są przyspieszone działania na rzecz budowy infrastruktury wodorowej do produkcji, magazynowania, importu i transportu 20 mln ton wodoru do 2030 roku – znaczący wkład w dekarbonizację naszej gospodarki przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa dostaw.

Czytaj: Indie i ich pierwszy zbudowany w kraju pociąg napędzany wodorem

Interaktywna mapa

ENTSOG, GIE, CEDEC, Eurogas, GEODE, GD4S we współpracy z European Hydrogen Backbone na podstawie wniosków 36. Europejskiego Forum Regulacji Gazu rozpoczęło oddolny proces gromadzenia wszystkich istotnych projektów infrastruktury wodorowej w celu przedstawienia danych na interaktywnej, przyjaznej dla użytkownika i publicznie dostępnej mapie, z której mogą korzystać zainteresowane strony i decydenci.

Interaktywna mapa obejmuje projekty infrastruktury wodorowej i pokazuje rozwój projektów w latach 2030, 2040 i 2050. Projekty podzielone są na 5 kategorii, w tym rurociągi przesyłowe, rurociągi dystrybucyjne, terminale i porty, magazyny, a także projekty popytowe i produkcyjne.

Mapa umożliwia powiększanie/pomniejszanie określonego kraju lub regionu poprzez dwukrotne kliknięcie mapy myszką lub użycie funkcji powiększenia w lewym rogu. Nawigacja po mapie jest możliwa poprzez przewijanie i przesuwanie kursora po mapie. Mapa zawiera również menu w prawym rogu, które pozwala użytkownikowi wybrać projekty na podstawie kategorii i znacznika czasu. Poszczególne funkcje można włączać i wyłączać w zależności od preferencji użytkownika, pokazując wybór pożądanych projektów na mapie.

Czytaj: W Wielkiej Brytanii pociągi będą zasilane wodorem.

Projekty transmisyjne są wizualizowane za pomocą linii, podczas gdy inne projekty są wizualizowane za pomocą symboli wskazanych w legendzie. Projekty są zróżnicowane w zależności od tego, czy są „nowe” (nowo budowana infrastruktura do wykorzystania wodoru), „przebudowa istniejącej infrastruktury” (przekształcenie istniejącego składnika infrastruktury gazowej do wykorzystania wodoru), „nowe i przebudowane” (częściowo nowo wybudowana + częściowo przekonwertowana) za pomocą kodu koloru.

Niektóre projekty dystrybucyjne mają etykietę „zakończone” (projekty obejmujące badania i próby wykorzystania wodoru z powodzeniem przeprowadzone w przeszłości), a niektóre projekty dystrybucyjne pod wysokim ciśnieniem są przedstawione liniami przerywanymi. Wszystkie informacje dostępne są w legendzie pod mapą.

Czytaj: Rolls-Royce testuje silnik odrzutowy zasilany wodorem

Lokalizacja projektów jest przybliżona, a w przypadku niektórych mniej zaawansowanych projektów orientacyjna, ponieważ dany projekt jest wciąż na wczesnym etapie procesu. Dodatkowo, klikając ikonę w lewym rogu „pokaż gdzie jestem” i włączając dostęp do swojej lokalizacji, możliwe jest odnalezienie odpowiednich projektów znajdujących się w bieżącej lokalizacji użytkownika.

Informacje o projekcie można wyświetlić w wyskakującym okienku, które pojawia się po kliknięciu kursorem na symbol lub linię. Wyskakujące okienko pokazuje określone informacje, w tym nazwę projektu, nazwę promotora, typ projektu, opis i dodatkowe informacje.

Czytaj: Nesobus – polski autobus na wodór!

„Infrastruktura wodorowa musi być postrzegana jako cały ekosystem. Patrząc na tę mapę, widać to wyraźnie” – dodał sekretarz generalny GIE Boyana Achovski.

„Ilustruje to, że istniejący operatorzy infrastruktury gazowej opracowują już wiele projektów, które będą wspierać rozwój gospodarki wodorowej, przyczyniając się również do realizacji celów REPowerEU. Przesyłanie, dystrybucja, magazynowanie, terminale importowe: wszystkie one odegrają rolę w przyspieszeniu dekarbonizacji Europy”.

Czytaj: Lublin testuje pierwszy wodorowy autobus!

Źródło: www.h2inframap.eu

Ponadto w komunikacie prasowym GIE zauważono, że mapa „pokazuje, że infrastruktura jest czynnikiem umożliwiającym rozwój gospodarki wodorowej. Zmiana przeznaczenia istniejącej infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla połączenia klastrów podaży i popytu na wodór w celu stworzenia ogólnounijnego wodorowego szkieletu i zapewni dekarbonizację w perspektywie długoterminowej”.

Dodając, że „magazynowanie wodoru jest niezbędną technologią wymaganą do powstania ekosystemu wodoru, a terminale i porty są kluczowe dla ułatwienia importu wodoru i jego pochodnych. Przyłączenie wodoru do systemu dystrybucyjnego to natychmiastowa szansa na stworzenie synergii między sektorami na poziomie lokalnym.”

Czytaj: Bateria wodorowa – ekologiczna nowość na rynku

Sześć stowarzyszeń branżowych obejmuje CEDEC, ENTSOG, Eurogas, GD4S, GEODE i GIE. Główni gracze regionalni, w tym polski GAZ-SYSTEM, EUStream Slovak Gas TSG, litewski Amber Grid, łotewski Conexus Baltic Grid i bułgarski Bulgartransgaz są członkami grupy European Hydrogen Backbone.

Mapowanie projektów w Europie Środkowo-Wschodniej

W przyszłości możemy spodziewać się wysokiego zapotrzebowania na wodór. Zdjęcie: Twitter

Mapa obejmuje ponad 220 projektów związanych z wodorem, 120 projektów związanych z przesyłaniem i dystrybucją wodoru, 40 projektów dotyczących magazynowania wodoru oraz 10 projektów związanych z terminalami i portami wodorowymi, a także 40 projektów związanych z popytem i produkcją wodoru. Wśród nich jest modernizacja korytarza Giurgiu – Nodlac dla projektu przesyłania wodoru, który ma na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury korytarza BRUA w Rumunii. Projekt jest zarządzany przez Transgaz i ma zostać ukończony do 2029 roku.

Kolejnym projektem regionalnym jest Projekt Polish Hydrogen Backbone Infrastructure, który zakłada budowę ogólnokrajowej sieci H2, łączącej źródła dostaw, takie jak farmy wiatrowe w północnej Polsce i na Morzu Bałtyckim, z punktami poboru i klastrami przemysłowymi zlokalizowanymi na południu i innych częściach Polski kraj. Projekt realizowany jest przez GAZ-SYSTEM i ma zostać ukończony do 2039 roku.