Strona główna Blog Strona 3

Polska podpisała umowę na wyniesienie pierwszej konstelacji satelitów obserwacyjnych!

0
Polska podpisała umowę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), która umożliwi wystrzelenie pierwszej konstelacji satelitów w 2027 roku. Konstelacja będzie składać się z co najmniej czterech...

Roczna liczba urodzeń w Polsce spada o 11%, co oznacza pierwszy...

0
Roczny spadek liczby urodzeń w Polsce sięgnął 11% i po raz pierwszy osiągnął poziom dwucyfrowy. Nowe dane pokazują przyspieszenie obserwowanego od 2018 roku załamania...

Polska zmienia prawo budowlane, aby ograniczyć „patologiczną” zabudowę mieszkaniową

0
Polski rząd zatwierdził zmiany w prawie budowlanym mające na celu ograniczenie praktyk, które doprowadziły do powstania wielu nowych inwestycji obejmujących małe mieszkania stłoczone blisko...

Zatwierdzono wieloletni plan „Budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939”

0
Rząd Polski zatwierdził wieloletni plan budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku, z zachowaniem historii narodowej. Polska Rada Ministrów przyjęła program wieloletni pn. „Budowa...

Polska świętuje dziś Dzień Kundelka!

0
Polska znana jest z bogatego dziedzictwa kulturowego i żywych tradycji, a wśród tych tradycji jest szczególne miejsce zarezerwowane dla naszych czworonożnych przyjaciół. Podczas gdy wiele...

Narodowy Bank Polski zwiększył zasoby złota

0
Narodowy Bank Polski (NBP) ogłosił we wrześniu, że zwiększył swoje rezerwy złota do 10,729 mln uncji, o wartości 87,746 mld złotych, co oznacza znaczny...

Rzadka średniowieczna biżuteria spod Brańska znalazła nowy dom w Muzeum w...

0
Rzadka średniowieczna biżuteria z Brańska po pokonaniu przeszkody prawnej znajduje nowy dom w Muzeum w Białymstoku. Unikalne artefakty z X wieku. Cenny zbiór biżuterii wczesnośredniowiecznej,...

Odkrywanie Ewolucji Kina w Polsce: Dogłębne Zbadanie Innowacyjnych Technik Opowiadania Historii”

0
Polscy filmowcy, znani z artystycznego mistrzostwa i technicznego kunsztu, od lat kształtują bogatą historię kinematografii narodowej. Pierwsze lata polskiego kina to czas eksperymentów i...

Polska rozpoczyna przekwalifikowanie górników do pracy w elektrowniach wiatrowych

0
Polscy górnicy rozpoczęli szkolenia z obsługi i serwisowania turbin wiatrowych w ramach programu wsparcia pracowników odchodzących z górnictwa. Polska produkuje około 70% energii elektrycznej z...

KE wspiera Polskę w sporze z Niemcami w sprawie nielegalnych odpadów

0
Komisja Europejska (KE) stanęła w obronie Polski w sporze spornym z Niemcami dotyczącym nielegalnego transportu niemieckich odpadów na terytorium Polski. Minister klimatu i środowiska...