Polska ma trzeci najniższy wskaźnik zagrożenia ubóstwem w UE

0
243
Polska wśród krajów UE z najniższym odsetkiem osób zagrożonych ubóstwem. (zdjęcie: pl.freepik.com)

Odsetek osób w Polsce sklasyfikowanych jako zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest trzecim najniższym spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, wynika z nowych danych Eurostatu.

Jedynymi krajami z niższymi wartościami niż Polska (15,9%) są Słowenia (13,3%) i Czechy (11,8%). Na drugim końcu skali najwyższe odsetki osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym znalazły się w Rumunii (34,4%), Bułgarii (32,2%) i Grecji (26,3%).

CZYTAJ: Polska planuje rekordową podwyżkę płacy minimalnej

Odsetek ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

Polska odnotowała znaczną poprawę tego wskaźnika od 2015 r., pierwszego roku, od którego dostępne są dane.

Za zagrożone uznano wówczas 22,5% populacji Polski. Spadek od tego czasu (o 6,5 punktu procentowego) był szybszy niż spadek o 2,4 punktu procentowego w całej UE, z 24% do 21,6%.

W tym okresie tylko trzy państwa członkowskie odnotowały duże spadki: Węgry (12,2 punktu procentowego), Bułgaria (11,1 punktu procentowego) i Rumunia (10,1 punktu procentowego). Siedem krajów – Francja, Estonia, Luksemburg, Niemcy, Austria, Szwecja i Holandia – odnotowało wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem.

CZYTAJ: Polski trener Kazimierz Jagiełło mistrzem Gwinei z Hafia FC!

Zmiana proporcji ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 2015-2022:

Nowe dane Eurostatu potwierdzają inne podobne ustalenia. Z zeszłorocznego raportu UE wynika, że odsetek dzieci w Polsce sklasyfikowanych jako głęboko zdeprywowane spadł z 30,3 proc. w 2009 r. (co było wówczas szóstym najwyższym poziomem w Unii Europejskiej) do 6,2 proc.

Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu stwierdziła, że w 2021 roku liczba Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie spadła o jedną piątą, do 4,2% populacji, w porównaniu ze szczytowym wynikiem 7,4% w 2014 roku.