To największy spadek gospodarki od stanu wojennego – GUS podał szczegóły

0
407
Zdjęcie: twitter.com/BiznesINTERIAPL

Spadku 8,2% rok do roku nie mieliśmy za czasów III RP. Z danych GUS wynika, że głównym powodem była niższa konsumpcja, która została zablokowana przez pandemię koronawirusa.

Polski PKB spadł w drugim kwartale o 8,2% rok do roku według danych niewyrównanych sezonowo. Jeśli uwzględnić mniejszą liczbę dni roboczych, to spadek był o 7,9%.

To największy spadek od czasów komunizmu w Polsce. Wcześniej gospodarka kurczyła się w szybszym tempie w 1981 roku.

Produkt krajowy brutto Polski spadł w drugim kwartale o 8,2% rok do roku według danych niewyrównanych sezonowo – podał GUS. Podano szczegóły, czyli co wpłynęło na ten spadek najbardziej.

Twitter

Wskaźnik spadł aż o tyle przede wszystkim przez spożycie gospodarstw domowych. To spadło o aż 11,1% rok do roku, co odjęło 6,3 pkt proc. od rocznej dynamiki PKB w drugim kwartale. Sklepy przez część kwartału były zamknięte, a i atmosfera zarazy zmieniła nasze podejście do wydawania pieniędzy.

Drugim obciążeniem był spadek inwestycji. Te skurczyły się o 11% rok do roku i zabrały od dynamiki PKB 1,8 pkt proc. Inwestycje są ważne, ponieważ decydują o tym, czy gospodarka będzie się dalej rozwijać.

Czytaj: COVID-19 może doprowadzić do ubóstwa pół miliarda ludzi na całym świecie

– Kolejny „twardy lockdown” mało prawdopodobny (koszty gospodarcze) – skomentowali jednak analitycy Banku Pekao.

Wartość PKB wyniosła 525 mld zł w drugim kwartale w porównaniu do 552 mld zł w kwartale pierwszym i 548 mld zł w drugim kwartale 2019 roku.

Dynamikę PKB wsparł w drugim kwartale rekordowo dobry bilans płatniczy. W czerwcu było 2,8 mld euro nadwyżki obrotów z zagranicą.

To zmniejszyło spadek PKB o 0,8 pkt proc. Eksport co prawda spadł o 38 mld zł rok do roku (-14,3%.), ale import o aż 53 mld zł (-17,5%) – podaje GUS.

Dodatnio na PKB działało tzw. spożycie publiczne. Składają się na nie m.in. pensje w budżetówce, w tym pensje nauczycieli, służby zdrowia podwyższane w ubiegłym roku. Wzrosło o 4,8% rok do roku, co dodało do dynamiki PKB 0,8 pkt proc.

W ujęciu branżowym największy spadek dotyczył branży hotelarskiej i gastronomicznej. Wartość dodana obniżyła się tu o aż 78,5% rok do roku. Ograniczenia wprowadzone przez COVID-19 mocno uderzyły też w transport (-14,9 proc. rdr wartości dodanej) oraz przemysł (-12,6%).

Blue link: https://www.tbgtechco.com

Największy spadek od stanu wojennego w Polsce

8,2% to największy spadek od czasu stanu wojennego w Polsce. Wtedy PKB skurczyło się o 10% rok do roku. Nawet w latach 1990-1991 gospodarka spadała w wolniejszym tempie – odpowiednio 7,2 i 7%.

„Prezentowany szybki szacunek PKB za II kwartał 2020 r. uwzględnia efekty wystąpienia COVID-19 i wprowadzenie rządowych środków celem przeciwdziałania skutkom pandemii” – komentuje GUS, zastrzegając zarazem, że metody wyliczeń nie uległy zmianie.

Co więcej, za część spadku odpowiedzialna jest mniejsza liczba dni roboczych w drugim kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu 2019. Jeśli uwzględnić różnice sezonowe, to spadek PKB wyniósł 7,9% rok do roku, a nie 8,2%.

Największy spadek gospodarki w III RP – PKB 8,2 %. Największy deficyt budżetowy – 109,3 mld zł. Najbardziej opodatkowana gospodarka od 20 lat. Inflacja bazowa najwyższa od 19 lat, wzrost cen szaleje.

Czytaj: Wrocław: nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od września