Unia Europejska zakaże używania plastiku od 3 lipca 2021 roku

0
379
Zdjęcie: pl.freepik.com

Duża liczba odpadów z tworzyw sztucznych jest jednym z głównych wyzwań stojących przed naszą planetą.

Jednymi z przyczyn tego problemu są jednorazowe tworzywa sztuczne, takie jak sztućce, balony, plastikowe torby i opakowania.

Te plastikowe przedmioty jednorazowego użytku są często połykane przez organizmy morskie, a ich rozkład jest powolny. Plastikowa słomka w oceanie może przetrwać 200 lat, podczas gdy plastikowy kubek może wytrzymać nawet 450 lat.

Aby pomóc w walce z tym narastającym problemem, Unia Europejska zakaże niektórych popularnych tworzyw sztucznych jednorazowego użytku od 3 lipca 2021 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zakaz został zaproponowany w 2018 roku i uchwalony przez przywódców UE w 2019 roku. Zakaz, znany jako dyrektywa w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, „dotyczy 10 przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych najczęściej spotykanych na europejskich plażach i promuje zrównoważone alternatywy”.

Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP) są używane jednorazowo lub przez krótki czas, zanim zostaną wyrzucone. Wpływ tych plastikowych odpadów na środowisko i nasze zdrowie jest globalny i może być drastyczny.

Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych częściej trafiają do naszych mórz niż produkty wielokrotnego użytku. Dziesięć przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych najczęściej znajdowanych na europejskich plażach, obok narzędzi połowowych, stanowi 70% wszystkich odpadów morskich w UE.

Czytaj: Rząd Kanady wpisał plastik na listę produktów toksycznych

UE chce stać się prekursorem w globalnej walce z odpadami morskimi i zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi. Przepisy UE mają na celu zmniejszenie ilości i wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Dzięki dyrektywie UE w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do różnych produktów stosowane są różne środki. Środki te są proporcjonalne i dostosowane do uzyskiwania najbardziej efektywnych wyników, a także uwzględniają, czy dostępne są bardziej zrównoważone alternatywy.

Tam, gdzie zrównoważone alternatywy są łatwo dostępne i przystępne cenowo, produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zostaną zakazane od 3 lipca 2021 roku.

Zakaz ten będzie miał zastosowanie do patyczków kosmetycznych, sztućców, talerzy, słomek, mieszadełek i patyczków do balonów. Będzie również dotyczyć kubków, pojemników na żywność i napojów wykonanych ze spienionego polistyrenu oraz wszystkich produktów wykonanych z oksydegradowalnego tworzywa sztucznego.

pl.freepik.com

Czytaj: Kraje Europy zilustrowane przez Zackabiera

Przepisy UE dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych mają na celu zapobieganie wpływowi niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, w szczególności środowisko morskie, oraz na zdrowie ludzi i ograniczanie tego wpływu.

Zakaz jest częścią większych wysiłków na rzecz „Zero Waste Europe” i wizji gospodarki o obiegu zamkniętym z innowacyjnymi i zrównoważonymi modelami biznesowymi, produktami i materiałami, przyczyniając się w ten sposób również do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Miejsca, takie jak restauracje otrzymały liczne ostrzeżenia, a przejście na opcje przedmiotów wielokrotnego użytku lub biodegradowalnych wejdzie w życie już na początku przyszłego miesiąca.

johannesfloe.com – Art to remember