Wolontariat i opieka nad wnukami chronią przed samotnością po pięćdziesiątce

0
227
Dzięki dziadkom wnukowie są lepsi. Psychologowie podkreślają niesamowicie ważną rolę, jaką odgrywają w życiu dziecka dziadkowie. Jednak dziadkowie też czerpią z tego bardzo duże korzyści. Nie czują się np. samotni. Zdjęcie: pl.freepik.com

Opieka nad współmałżonkiem lub partnerem pozornie wiąże się z większym poczuciem osamotnienia u osób powyżej 50 roku życia, pokazuje nowy przegląd systemowy opublikowanych badań na ten temat.

Biorąc pod uwagę dane z 28 badań, w których wzięło udział 191 652 uczestników z 21 krajów, wyniki pokazują również, że wolontariat lub opieka nad wnukami może pomóc zmniejszyć poczucie samotności.

Koniecznie zajrzyj na f7.pl

Publikując swoje odkrycia w Aging and Mental Health, zespół międzynarodowych ekspertów kierowany przez naukowców z King’s College London, stwierdza, że wyniki podkreślają potrzebę opracowania ukierunkowanych interwencji w celu zwalczania samotności osób starszych, które opiekują się swoim partnerem lub współmałżonkiem.

„Samotność może sprawić, że ludzie poczują się odizolowani i oddzieleni od innych – i może mieć szeroki zakres negatywnych skutków dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego” – mówi główna autorka, Samia Akhter-Khan, która jest doktorem w Instytucie Psychiatrii, Psychologii i Neuronauki w King’s College London.

„Istnieje pilna potrzeba zidentyfikowania osób, które mogą być bardziej narażone na poczucie osamotnienia – oraz opracowania ukierunkowanych rozwiązań zapobiegających i zmniejszających samotność w tych grupach ludności”.

„Nasze odkrycia sugerują, że zapewnienie opieki partnerowi ze złożonymi schorzeniami, w szczególności demencją lub chorobą Alzheimera, wiąże się z wyższym poziomem samotności – podczas gdy opieka nad dziećmi lub wolontariat może pomóc zmniejszyć samotność u osób starszych”.

Czytaj: IKEA udowadnia, że wiemy więcej o celebrytach niż o własnej rodzinie.

Samotność ma wiele różnych przyczyn, które będą się różnić w zależności od osoby. Wiedza o tym, którzy ludzie są najbardziej zagrożeni, doprowadzi do ukierunkowanego podejścia do pomocy osobom, które czują się samotne.

Starsi dorośli wnoszą ogromny wkład w opiekę i inne nieodpłatne działania, jednak pozostaje niejasne, w jaki sposób ten znaczący wkład w społeczeństwo odnosi się do samotności. Opieka i wolontariat mogą również spełnić kluczowe oczekiwania w starszym wieku, oczekiwanie znaczącego wkładu, które nie zostało jeszcze w pełni uwzględnione w badaniach i interwencjach dotyczących samotności, zgodnie z autorską Ramą Oczekiwań dotyczących Relacji Społecznych, opublikowaną niedawno w Perspectives on Psychological Science.

Czytaj: Wychowywanie dzieci obok babci to najlepszy prezent, jaki możesz im dać

Ten nowy systematyczny przegląd, opublikowany niedawno, obejmował 28 badań z krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Chin i wielu innych. Autorzy zbadali związek między określonymi rodzajami nieodpłatnych czynności – m.in. opieką nad współmałżonkiem, opieką nad wnukami czy wolontariatem – a samotnością u osób po 50. roku życia. Odkryli, że:

  • Opieka nad wnukami (lub innymi niespokrewnionymi dziećmi) wiązała się z mniejszą samotnością w sześciu z siedmiu badań.
  • Opieka nad partnerem lub współmałżonkiem konsekwentnie wiązała się z większą samotnością.
  • Pięć z sześciu badań wykazało związek między wolontariatem a niższym poziomem samotności.

„To pierwszy tego rodzaju przegląd, który systematycznie bada związek między opieką i wolontariatem osób starszych a samotnością” – dodaje współautor, dr Matthew Prina, szef grupy badawczej epidemiologii społecznej w King’s College London.

„Konieczne będą teraz dalsze badania w celu zbadania potrzeb starszych opiekunów, a także zbadania barier, możliwości i spełnienia w angażowaniu się w znaczące działania. Może to pomóc rzucić światło na optymalną „dawkę” wolontariatu i opieki nad wnukami i zidentyfikować sposoby maksymalizacji ich potencjalnego korzystnego wpływu na zwalczanie samotności w wieku powyżej 50. Szacunek dla osób starszych za ich wkład i docenianie ich nieodpłatnych zajęć prawdopodobnie odegra ważną rolę w łagodzeniu samotności”.

W artykule podkreślono, że wszystkie badania uwzględnione w tym przeglądzie zostały przeprowadzone w krajach o wyższych dochodach i przed pandemią COVID-19, która doprowadziła do wzrostu liczby osób doświadczających samotności.