Wzmocnienie ochrony dzieci w Polsce: Ustawa Kamilka

0
102
Ustawa Kamilka z podpisem prezydenta Andrzeja Dudy - zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. (zdjęcie: pl.freepik.com)

Prezydent Andrzej Duda podpisał 4 sierpnia znaczącą nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwaną ustawą Kamilka. Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie ochrony prawnej dzieci przed przemocą. Inicjatywa jest następstwem tragicznych wydarzeń i wrzawy po śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy, który został brutalnie pobity przez ojczyma.

Ustawa Kamilka przynosi historyczne zmiany, które mają wzmocnić bezpieczeństwo najmłodszych członków społeczeństwa. Podstawy pod te reformy położono w Ministerstwie Sprawiedliwości, na czele którego stanął odpowiedzialny za przygotowanie nowelizacji wiceminister Marcin Romanowski. Projekt ustawy został przedstawiony w maju tego roku i zyskał poparcie ekspertów z UNICEF-u. Sejm RP uchwalił nowelizację pod koniec lipca.

CZYTAJ: „Robot-prawnik” będzie po raz pierwszy w historii bronił człowieka w sądzie

Ustawa Kamilka wprowadza kilka zmian, w tym obowiązek analizowania najpoważniejszych przypadków przemocy wobec dzieci – w celu wyciągnięcia z nich wniosków i wprowadzenia zmian systemowych, które zapobiegną ich powtórzeniu się. Komisja badająca te przypadki sprawdzi również, czy o sytuacji w rodzinie wiedziały odpowiednie organy i czy mogły one podjąć działania. Pracownicy opieki społecznej przed podjęciem decyzji o odebraniu dziecka rodzinie ze względu na zagrożenie jego zdrowia lub życia, będą musieli dokonać oceny ryzyka takiego zagrożenia, na specjalnym kwestionariuszu i we współpracy m.in. z policją i lekarzem.

Inna ważna zmiana to wprowadzenie odpowiednich procedur, w tym zasad podejmowania interwencji, w przypadku stwierdzenia przemocy wobec dziecka (przez rówieśników, rodziców lub pracownika danej instytucji) Chodzi tu o wszelkie placówki oświatowe, opiekuńcze, wychowawcze, religijne, artystyczne, medyczne, rekreacyjne i sportowe w której małoletni przebywają lub mogą przebywać. Dodatkowo zmianie ulegnie rola pełnomocnika ds. dzieci.

Prawo zbada, dlaczego nie podjęto żadnych działań przed wystąpieniem szkody i zasugeruje środki zapobiegawcze w celu uniknięcia takich incydentów w przyszłości.

Ponadto dla dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, którego żadne z rodziców nie może reprezentować, sąd opiekuńczy ustanawia reprezentanta. Będzie on uprawniony do dokonywania wszelkich czynności łączących się ze sprawą, również w zakresie zaskarżenia i wykonania orzeczenia. Reprezentantem dziecka może być ustanowiony adwokat lub radca prawny, który wykazuje szczególną znajomość spraw dziecka.

W noweli wprowadzono również przepisy dotyczące wysłuchania dziecka, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwalają. Wysłuchanie dziecka może odbyć się tylko za jego zgodą.

CZYTAJ NA SPORTEN.COM/PL – Piotr Żyła triumfuje w Letnim Grand Prix w Skokach Narciarskich

Ośrodki „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”, zarządzane w ramach Funduszu Sprawiedliwości, aktywnie wspierają najmłodsze ofiary przemocy. Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z ekspertami opracowuje też ogólnokrajową strategię zwalczania przestępstw seksualnych wobec dzieci. Kulminacją tych wysiłków był Narodowy Plan Działania na rzecz ochrony dzieci przed przestępstwami seksualnymi.

We wrześniu, wspólnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości i UNICEF, rozpocznie się ogólnopolska kampania uświadamiająca, której celem jest zwalczanie przemocy wobec dzieci. Kampania obejmie materiały informacyjne, spoty wideo, debaty eksperckie oraz konferencję. Ogólnym celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat różnych form przemocy wobec dzieci.

Podpisanie ustawy Kamilka przez prezydenta Andrzeja Dudę to ważny krok w kierunku bezpieczniejszego środowiska dla dzieci w Polsce. Zmiany prawne, zabezpieczenia systemowe i kompleksowa kampania uświadamiająca łącznie oznaczają zaangażowanie w ochronę dobra najmłodszych obywateli kraju.