Zatwierdzono wieloletni plan „Budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939”

0
157
Rząd przyjął program wieloletni dot. budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. (zdjęcie: Centrum Naukowo-Biznesowe Feniks S.C, facebook)

Rząd Polski zatwierdził wieloletni plan budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku, z zachowaniem historii narodowej.

Polska Rada Ministrów przyjęła program wieloletni pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” na lata 2023-2027. Program przewiduje utworzenie skansenu prezentującego historię Westerplatte, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz Wojny (Kampanii Polskiej) 1939 roku.

CZYTAJ: Już nie Warszawa, a Gdańsk jest największym miastem w Polsce!

Ponadto w programie przewidziano rewitalizację Pola Bitwy na Westerplatte, jednego z najbardziej charakterystycznych i historycznie znaczących miejsc związanych z II wojną światową, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Obszar ten ma ogromne znaczenie narodowe, jest miejscem pamięci Polaków.

Pola bitew, na których rozegrały się kluczowe wydarzenia historyczne, cieszą się szczególną uwagą i ochroną polskiego rządu. Ochrona Pola Bitwy Westerplatte ma na celu ochronę jego unikalnych wartości historycznych, przestrzennych, materialnych i niematerialnych, symbolizujących bohaterstwo i poświęcenie polskich żołnierzy.

Planowane działania inwestycyjne obejmą teren, na którym zlokalizowana jest część dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Szacunkowy zakres inwestycji obejmujący odbudowę wybranych obiektów zabytkowych, restaurację zachowanych obiektów historycznych oraz budowę pawilonu wystawienniczego wyniesie około 13 000 metrów kwadratowych. Szacunkowy koszt budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 przekracza 300 mln zł i przeznaczony jest na lata 2023-2027. Za przygotowanie i realizację inwestycji, finansowanej ze środków budżetu państwa, odpowiada Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

CZYTAJ NA SPORTEN.COM/PL – Efektowy występ Polaka w NBA